மலரினும் மெல்லியவள்!

  Priyanka Muthukumar Novels is feeling loved with JB TamilNovels. 22 April ·  ஹாய் ஜெலின் சிஸ்டர், உங்களின் இரண்டாவது கதையான மலரினும் மெல்லியவள் கதையை ஆரம்பத்தில் படிக்காத நான்…உங்களின் கதைக்கு வந்த விமர்சனத்தை வைத்து தான்…படிக்க ஆரம்பித்தேன்…ஆனால் கதையைப் படித்தவுடன்…என்னை மறந்து அந்த கதையில் மூழ்கி திளைத்துவிட்டேன்…!!அந்த அளவிற்கு என்னை திவ்யாவும் அர்ஜூனும் ஈர்த்திருந்தார்கள். நான் படித்த கதைகளில் என்னை மிகவும் கவர்ந்த கதை இந்த மலரினும் மெல்லியவள் என்று கூறுவதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியே…!! மலரினும் மெல்லியவள்…