உதயேந்திர வர்மன்..

இனி என்னுடைய கதைகள் அனைத்தும் https://jlineartsandsilks.com/jb-novels/ வெளி வரும்.. இது என்னுடைய முகநூல் இணைப்பு: https://www.facebook.com/jb.jbnovel.5 அங்கும் எனது கதைக்கான அறிவிப்புகள் மற்றும் இணைப்புகளும் வெளியிடப்படும். உதயேந்திர வர்மன் Teaser link:   https://jlineartsandsilks.com/jb-tamil-novels/udhayenthravarman-teaser/ ஜேபி

குருஷேத்திரம்!

இந்த நாவல் முடிவடைந்துவிட்டது.. இனி என்னுடைய கதைகள் அனைத்தும் https://jlineartsandsilks.com/jb-novels/ வெளி வரும்.. இது என்னுடைய முகநூல் இணைப்பு: https://www.facebook.com/jb.jbnovel.5 அங்கும் எனது கதைக்கான அறிவிப்புகள் மற்றும் இணைப்புகளும் வெளியிடப்படும்.   ஜேபி